การควบคุมกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายด้านการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน

การควบคุมกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายด้านการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน Free!
Page 2 Page 3
 • 85 หน้า
 • 11.04 MB
 • 20 ม.ค. 2559
 • เคม-เซฟ คอนซัลแทนทส์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

คู่มือและแนวทางปฏิบัติ การควบคุมกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายด้านการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยบ. เคมเซฟ คอนซัลแทนทส์ จำกัด ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และกำกับโครงการโดยสำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก คู่มือ และแนวทางปฏิบัตินี้จัดทำเพื่ออธิบายความเป็นมาของประกาศกรมฉบับต่างๆ ที่ออกตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Pongnarin
  26 Jan 16 13:22
  Well done
 • Pongnarin
  26 Jan 16 13:20
  Your Comment
1