วารสารคนทำงานธันวาคม 2558

วารสารคนทำงานธันวาคม 2558 Free!
Page 2 Page 3

ดาวน์โหลดฟรี "วารสารคนทำงานธันวาคม 2558" ในฉบับพบกับ

ตัวเลขค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2558/2559 [หน้า 6] พบใช้ ‘นักเรียน-นักศึกษา ฝึกงาน’ ในโรงงานจีน ผลิตอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ให้แบรนด์ดัง [หน้า 10] เปิดโลกออฟฟิศ: โบนัสออกแล้วจ้า [หน้า 15] สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ 2558 'สิทธิน้อยนิด อยู่อย่างปกปิด มักถูกลืมคุ้มครอง [หน้า 18] และอื่น ๆ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้