บทเรียนความตาย 2558

บทเรียนความตาย 2558 Free!
Page 2 Page 3

       ทุกวันมีคนตาย ทุกความตายมีบทเรียน จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักแง่มุมของการตายนั้นๆ มากน้อยแค่ไหน
       ตลอดปี 2558 มีการตายเกิดขึ้นมากมาย บ้างเป็นความตายของคนธรรมดา แต่ส่งผลกระเทือนใหญ่หลวง บ้างเป็นของคนมีชื่อเสียง ที่สะท้อนแง่มุมบางอย่างน่าสนใจ
       E-Book เล่มนี้หยิบยกหลากหลายแง่มุมการตายตลอดปีที่ผ่าน มาทบทวน ย้อนคิด และชวนคุยอีกครั้ง เพื่อเป็นอนุสติ เพิ่มพูนความเห็นและท่าทีอันสอดคล้องกับ ความจริงของชีวิต
มีทั้งบทเรียนจากการละสังขารของหลวงพ่อคูณ
ความอลหม่านหลังการตายในเหตุระเบิดราชประสงค์
การฆ่าตัวตายของสิงห์ ประชาธิป มุสิกพงศ์
ความตายจากการอพยพลี้ภัยของชาวซีเรีย
งานศพอลังการของคุณนงนุช ตันสัจจา
และการจากไปอันธรรมดาของคุณประภัสสร เสวิกุล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้