วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ [สมเด็จพระญาณสังวร]

วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ [สมเด็จพระญาณสังวร] Free!
Page 2 Page 3

       เรื่อง วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ นี้ตัดทอนมาจากพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ เฉพาะส่วนที่ทรงอธิบายถึง วิธีควบคุมและฝึกหัดตนเองไม่ให้โกรธ ตามแนวคำสอนในพระพุทธศาสนา อันเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสงบเย็นและมีความสุข

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของสมเด็จพระญาณสังวร
http://www.ebooks.in.th/search/cat/0/สมเด็จพระญาณสังวร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • เกิดนคร โคตรภูธร
    26 Dec 15 21:11
    ความโกรธไม่ทำให้ใครเป็นสุข มีแต่จะทำให้เป็นทุกข์ ยิ่งโกรธง่าย โกรธแรง ก็ยิ่งเป็นทุกข์บ่อย เป็นทุกข์มาก วิธีที่จะแก้ความโกรธให้เกิดผลรวดเร็ว ไม่ชักช้า มีอยู่ว่า ให้พยายามทำสติให้รู้ตัวเมื่อความโกรธเกิดขึ้น ขอบคุณฮะ
1