การ oral presentation

การ oral presentation Free!
Page 2 Page 3

คำพูดในการเตรียม script สำหรับ oral presentation นะคะ สู้ๆ 11(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้