ธรรมะ Start Up

ธรรมะ Start Up Free!
Page 2 Page 3
  • 15 หน้า
  • 0.50 MB
  • 10 ธ.ค. 2558
  • อ่านแล้ว "คลิ๊ก" เพื่อความสำเร็จ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ธรรมะ Start Up โดย ภาสกร ผุยพงษ์ (Tonypuy) หากอยากจะจบให้สวย ให้ถูกต้อง ก็ต้องเริ่มต้นให้ถูก การเริ่มต้นด้วยฐานแห่งความดี และเข้าใจธรรมชาติของวิถีนั้นๆ ย่อมจะนำไปสู่ความยั่งยืนได้ การธุรกิจที่เข้าใจธรรมชาติของธุรกิจ ย่อมทำตัวได้ถูกกับแนวทางที่เป็นไป การปูพื้นฐานและเริ่มต้นธุรกิจด้วยความดี ย่อมจะนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจได้ Ebook เล่มนี้ไม่ใช่ยาขม แต่อยากให้เป็นขนมที่กินแล้วฟันไม่ผุ เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย ใช้งานได้จริง เริ่มต้นด้วยธรรมะ ก้าวต่อไปคือความสุข และเป้าหมาย คือ ความสำเร็จแน่นอน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้