วารสารคนทำงานพฤศจิกายน 2558

วารสารคนทำงานพฤศจิกายน 2558 Free!
Page 2 Page 3

วารสารคนทำงานพฤศจิกายน 2558

ในฉบับพบกับ

อย่าให้คนทำงาน ‘ฝันค้าง’ กับแนวทาง ‘โรงพยาบาลของผู้ประกันตน’ [หน้า 7]

แอมเนสตี้รณรงค์ให้คนตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการ [หน้า 14]

งาน CSR มาด้วยใจ ให้เพื่อยั่งยืน [หน้า 22]

สิทธิอันพึงมี 'ทำไมต้องให้อั้นฉี่?' 'ล็อคส้วม' ความรุนแรงต่อแรงงานหญิง [หน้า 26](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้