จิตวิทยาการเทรด Forex ชุด Power UP

จิตวิทยาการเทรด Forex ชุด Power UP
สารบัญ3 สารบัญ1 สารบัญ5 สารบัญ2 สารบัญ4

-คำนำ-

หลังจากได้เข้ามาในตลาด Forexหลายปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ได้เรียนรู้อบรมบ่มแนวคิดที่ได้จากตลาดนี้อย่างมากมายผู้เขียนเองไม่ใช่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในตลาดนี้หากแต่ยังเป็นปุถุชนที่แหวกว่ายอยู่ในตลาดก็หวังว่าสักวันจะไปถึงต้นธารแห่งความสำเร็จได้สักที

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรดที่ผู้เขียนได้เรียนรู้และได้ตกตะกอนมาจากการได้เข้ามาสัมผัสในตลาดแห่งนี้ทุกตัวอักษรที่เขียนคือร่องรอยประสบการณ์ ที่ได้เคยผ่านเข้ามาในชีวิตการเทรดจนกลายเป็นเกล็ดตะกอนจิตวิทยาการเทรด Forex ที่ได้ตกผลึกมาแลกเปลี่ยนกับเทรดเดอร์ทุกๆคน ผ่าน E-Book เล่มนี้

ผลึกความคิดจิตวิทยาการเทรด Forex  กำลังสอง เป็นการรวมเล่มระหว่างเล่มที่(1) ปลุกราชสีห์ในตัวคุณ และ (2) พยัคฆ์ติดปีก โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนเข้าไปเพื่อให้กลายเป็นหนังสือดีที่น่าสะสมและมีเนื้อหาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้อ่าน สุท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการปลุ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้