การประยุกต์ธรรมะ พระสงฆ์กับโรคเอดส์

การประยุกต์ธรรมะ  พระสงฆ์กับโรคเอดส์ Free!
Page 2 Page 3

       การบริหารจัดการโดยการนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาบูรณรการกับงานโรคเอดส์ สร้างภูมิรู้ ภูมิปัญญาให้ชุมชนเกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้