วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 108 เม.ย.-มิ.ย.58

วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 108 เม.ย.-มิ.ย.58 Free!
Page 2 Page 3
  • 76 หน้า
  • 10.21 MB
  • 16 พ.ย. 2558
  • วารสารนโยบายพลังงาน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (แผน PDP 2015) เพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลในภาคไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ลดราคาน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในตลาดโลก เพื่อรองรับ AEC และประเทศในกลุ่ม GMS รวมถึงรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้มองเห็นความชัดเจนทางด้านพลังงานมากยิ่งขึ้น และเป็นการรองรับความต้องการในการใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น วารสารนโยบายพลังงานเล่มนี้จะนำท่านผู้อ่านไปเจาะลึกถึงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (แผน PDP 2015) พร้อมข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบของบทความที่อ่านเข้าใจง่าย รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์พลังงานไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปีที่ท่านผู้อ่านไม่ควรพลาด และพิเศษสุดกับบทสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน “ทวารัฐ สูตะบุตร” กับมุมมองของคนพลังงาน และการทำงานเพื่อพลังงานไทย ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของพลังงานไทยที่น่าติดตามในฉบับนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้