ความสุขปีใหม่ เข้าใจ"คุกที่มองไม่เห็น" [ศ.นพ.ประเวศ วะสี]

ความสุขปีใหม่ เข้าใจ"คุกที่มองไม่เห็น"  [ศ.นพ.ประเวศ วะสี] Free!
Page 2 Page 3

มนุษย์เมื่อเข้าถึงความจริงจะประสบอิสรภาพ เกิดความสุขอย่างล้ำลึก เกิดความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพธรรมชาติทั้งหมด อันเป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ทั้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้