พื้นฐานการสร้างคลังข้อมูลด้วย Pentaho Data Integration 5.0

พื้นฐานการสร้างคลังข้อมูลด้วย Pentaho Data Integration 5.0
Page 2 Page 3
  • 50 หน้า
  • 4.25 MB
  • 6 พ.ย. 2558
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿69.00 ฿39.00

Business Intelligence System หรือระบบช่วยดำเนินธุรกิจที่ชาญฉลาด ช่วยให้การประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จมากขึ้นเนื่องจากความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การดำเนินธุรกรรมในแต่ละวันทำให้มีข้อมูลเกิดขึ้นจำนวนมหาศาล ดังนั้น องค์กรจึงต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการข้อมูลเหล่านี้ และช่วยวิเคราะห์เพื่อสกัดองค์ความรู้จากข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการตัดสินใจดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หนังสือเล่มนี้ รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานการพัฒนาคลังข้อมูลด้วย Pentaho Data Integration เวอร์ชัน 5.0 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาระบบธุรกิจที่ชาญฉลาด โดยเนื้อหาจะได้เกริ่นนำถึงพื้นฐานคลังข้อมูลเบื้องต้น สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล รูปแบบ OLTP และ OLAP รูปแบบข้อมูลหลากมิติ (Multidimensional Data Model) จากนั้นจะแนะนำให้รู้จักกับ Pentaho Data Integration ซึ่งมี code name คือ Kettle ทำการติดตั้งและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล MySQL ต่อจากนั้นจะได้ทดลองกระบวนการ Extract-Transform-Load (ETL) โดยการสกัดข้อมูลจากไฟล์ Excel แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด และโหลดขึ้นสู่คลังข้อมูล ต่อมาจะให้สร้าง Data Cube จากคลังข้อมูล และสร้างเป็นรายงานรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟแท่ง กราฟวงกลม แผนที่ สุดท้าย จะให้ทดลองใช้งานภาษาสืบค้นในข้อมูลหลากมิติ หรือ MultiDimensional eXpression (MDX) Query Language(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้