การส่องสว่างข้อมูล 1 (Visible Light Communication 1)

การส่องสว่างข้อมูล 1 (Visible Light Communication 1) Free!
Page 3

“เมื่อหลอดไฟเหล่านั้นให้ข้อมูลเพื่องานไอทีออกมาได้ด้วยเทคนิคผสมพ่วงสัญญาณกับความสว่างของแสงไฟ จึงเกิดเป็นบูรณาการประหยัดพลังงานกับกิจกรรมสารสนเทศ สู่ยุค“การส่องสว่างข้อมูล” หรือ Visible Light Communication (VLC) อันเป็นอนาคตอีกแขนงที่สำคัญเพราะ"... ติดตามด้านใน(วีดีโอ ฉบับแก้ไข โครงการชดเชยการส่องสว่างข้อมูล https://youtu.be/TZOfeRxtBmA) : และ LED-Expo 2017 "การส่องสว่างข้อมูล" ตอนที่ ๑: การประยุกต์แอลอีดี (LED's news, modern bulbs, therapy, textiles) https://youtu.be/aLH9er69sl4 "การส่องสว่างข้อมูล" ตอนที่ ๒: แอลอีดีกับงานไอที - เรื่องจริงและลวง (foget - LiFi) https://youtu.be/lNDrrH2pnms (ข้อมูล เพิ่มเติม www.LED-SmartCon.Org)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้