ใจใหม่ [ดังตฤณ]

ใจใหม่ [ดังตฤณ] Free!
Page 2 Page 3
  • 82 หน้า
  • 7.63 MB
  • 30 ต.ค. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ใจใหม่
เป็นหนังสือเล่มใหม่ที่ออกแบบมา
ให้ ‘เปลี่ยนใจ’ คนอ่านได้เร็วที่สุด ง่ายที่สุด
หรืออย่างน้อยก็จำไปใช้จริงได้มากที่สุด

เป้าหมายของหนังสือ ‘ใจใหม่’ เป็นไปตามชื่อ
คือ เปลี่ยนใจที่หมดกำลังให้เป็นใจที่มีกำลัง
เปลี่ยนใจที่แล้งรักให้เป็นใจที่มีรัก
เปลี่ยนใจที่ขาดสมาธิให้เป็นใจที่มีสมาธิ
เปลี่ยนใจที่ไร้สติให้เป็นใจที่มีสติ
ซึ่งรวมแล้วจะกลายเป็นใจใหม่ขึ้นมาจริงๆ

เมื่อใจใหม่มีกำลัง โลกย่อมเหมือนการผจญภัยที่ท้าทาย
เมื่อใจใหม่มีรัก โลกย่อมเหมือนดินแดนสดใสสวยงาม
เมื่อใจใหม่มีสมาธิ โลกย่อมเหมือนเครื่องฝึกใจไม่ให้หวั่นไหว
และเมื่อใจมีสติ โลกย่อมเหมือนความวุ่นวายลวงตาอันกลวงว่าง

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของคุณดังตฤณ

อนุโมทนาธรรมทานโดยสำนักพิมพ์ฮาวฟาร์บุ๊คส์
ติดตามผลงานอื่นๆ ของคุณดังตฤณ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้