ชนะได้ด้วยไมตรี [พระไพศาล]

ชนะได้ด้วยไมตรี [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

       เมื่อถูกกลั่นแกล้งหรือถูกเอาเปรียบเบียดเบียน เรามักหาทางตอบโต้ด้วยคำพูดที่เผ็ดร้อน หรือ ด้วยการกระทำที่รุนแรงพอๆ กัน แต่ปฏิกิริยาดังกล่าวนอกจากไม่แก้ปัญหาแล้ว กลับทำให้ ปัญหาลุกลามขึ้น สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจ ให้กับเรายิ่งกว่าเดิม และบ่อยครั้งทำให้เราหลง ติดอยู่ในวังวนแห่งการตอบโต้แก้แค้นไม่รู้จบ ในขณะที่ความโกรธเกลียดก็ฝังแน่นในใจเรามาก ขึ้น ทำให้จิตใจรุ่มร้อน หาความสงบไม่ได้
       ไฟนั้นต้องดับด้วยน้ำเย็นฉันใด ความเลวร้าย ก็ต้องระงับด้วยความดีฉันนั้น นี้มิใช่เป็นแค่ ทฤษฎีหรือหลักการอันสวยหรู หากเป็นความจริง ที่ปฏิบัติได้และไม่เกินวิสัยปุถุชน ดังมีตัวอย่าง มากมายของคนที่เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร โดยอาศัยน้ำใจไมตรี นี้คือการกำจัดศัตรูที่แท้จริง ขณะเดียวกันก็ปิดช่องมิให้ความเจ็บปวดรวดร้าว หรือความเคียดแค้นชิงชัง มาคุกคามจิตใจจนอยู่ ร้อนนอนทุกข์ แม้กระทั่งความสูญเสียพลัดพราก ก็สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังสร้างสรรค์ได้ หาก รับมือด้วยเมตตาและกรุณา หากเราปรารถนา ชัยชนะ นี้ใช่ไหมคือชัยชนะที่ประเสริฐและให้ผล ยั่งยืน เพราะเป็นชัยชนะที่ไม่ก่อเวรและไม่สร้าง ศัตรู

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของพระไพศาล

อนุโมทนาธรรมทานโดย เครือข่ายพุทธิกา
สามารถร่วมจัดพิมพ์หนังสือต่างๆ เป็นธรรมทานหรือติดตามกิจกรรมของเครือข่ายได้ที่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้