เก่งศัพท์กับระโยค HSK ระดับ 1-4

เก่งศัพท์กับระโยค HSK ระดับ 1-4
Page 2 Page 3

      หนังสือเสริมทักษะภาษาที่มีชื่อว่า "เก่งศัพท์กับประโยคHSK ระดับ 1-4" ที่รวบรวมคำศัพท์สำหรับสอบวัดระดับภาษา HSK อย่างถูกต้อง เป็นหนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านเรียนรู้ถึงหลักความหมายคำศัพท์ภาษาจีนได้อย่างครบถ้วน ภายในหนังสือประกอบไปด้วยคำศัพท์ พินอิน คำแปล และประโยคตัวอย่างเป็นต้น อีกทั้งยังเข้าใจง่าย จดจำได้ไว และสามารถใช้สอบได้จริง หนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และมีส่วนช่วยในการสอบวัดระดับของผู้อ่านได้อย่างดีเลยทีเดียว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้