มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและแบบประเมินตนเอง

มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและแบบประเมินตนเอง Free!
Page 2 Page 3
 • 28 หน้า
 • 0.69 MB
 • 9 ต.ค. 2558
 • อนามัยบุ๊ค
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือวัยรุ่นและเยาวชนเป็นกลุ่มประชากรที่กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เช่น การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์การทำแท้ง ปัญหาโภชนาการ ความรุนแรง และความเครียด เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ป้องกันและดูแลได้ และกลวิธีสำคัญประการหนึ่งคือ การส่งเสริมให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึง และใช้บริการสุขภาพตามความต้องการซึ่งเป็นบทบาทของโรงพยาบาล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สุดารัตน์
  23 Sep 16 00:01
  น่าอ่าน
1