การเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยปี 2555

การเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยปี 2555 Free!
Page 2 Page 3
  • 63 หน้า
  • 6.19 MB
  • 9 ต.ค. 2558
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยปี 2555 เป็นการแบบภาคตัดขวาง Serial Cross Sectional Study โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ทำแท้งที่ปลอดภัย ทราบแบบแผนของการทำแท้งและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการทำแท้ง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้