วารสารคนทำงานกันยายน 2558

วารสารคนทำงานกันยายน 2558 Free!
Page 2 Page 3

 "วารสารคนทำงานกันยายน 2558"

ในฉบับพบกับ

- ย้อนดูการเลิกจ้างครั้งใหญ่ของ 10 บริษัทชั้นนา ในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา [หน้า 11]
- เรื่อง 'ขม' แบบขื่นๆ ของคนงานไร่ชาที่อินเดีย [หน้า 14]
- เฝ้าระวังการเลิกจ้าง หลังส่งออกเริ่มได้รับผลกระทบ เศรษฐกิจทรงตัว [หน้า 17]
- แรงงานข้ามชาติชนะคดีศาลปกครองสูงสุด ถอนหนังสือ สปส.เข้าถึงกองทุนเงินทดแทน’ [หน้า 21](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้