เขียนถึงดาว

เขียนถึงดาว Free!
Page 2 Page 3

ความรู้สึกห่วงใยใครคนหนึ่ง ความคิดถึงซึ่งคงส่งไม่ถึง ความอาทรลึกล้ำในคำนึง คือถ้อยคำรำพึง เขียนถึงดาว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้