คู่มือประชาชน...ไม่ท้องได้มั้ย

คู่มือประชาชน...ไม่ท้องได้มั้ย Free!
Page 2 Page 3
  • 23 หน้า
  • 3.03 MB
  • 2 ต.ค. 2558
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อ แนะนำการคุมกำเนิด
ชั่วคราวที่เหมาะสมแก่เยาวชน รวมถึงบางปัญหาที่พบบ่อย
และข้อควรสนใจของแต่ละวิธี โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้อ่านที่สนใจไม่มากก็น้อย ผู้เรียบเรียงขอชี้แจงด้วยว่า
วิธีคุมกำเนิดชั่วคราว ไม่มีวิธีที่ได้ผล 100%แต่ถ้าใช้อย่าง
ถูกต้องและทุกครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ หลายวิธีแนะนำในหนังสือมีโอกาสตั้งครรภ์ไม่ถึง 1%(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้