หนังสือเพศน่ารู้ในชีวิตคู่

หนังสือเพศน่ารู้ในชีวิตคู่ Free!
Page 2 Page 3
  • 34 หน้า
  • 19.83 MB
  • 1 ต.ค. 2558
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

 

หนังสือเพศน่ารู้ในชีวิติ เป็นสื่อจุลสารที่ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมแนวทางหลากหลายเพื่อใช้เป็นพื้นฐานเรื่องเพศศึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ซึ่งทั้งคู่จำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ ความเข้าอกเข้าใจและความรักที่มอบให้แก่หันเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน สร้างบรรยากาศในการในการเพิ่มความรักความอบอุ่นในชีวิตคู่
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้