ติวพ่อขึ้นสวรรค์

ติวพ่อขึ้นสวรรค์ Free!
Page 2 Page 3

ส่งศพขึ้นเมรุต้องทำกันที่วัด
ส่งคนขึ้นสวรรค์ต้องทำกันที่บ้าน

เรื่องจริง ตอบแทนพระคุณพ่อด้วยสัมมาทิฏฐิ 

อนุโมทนาธรรมทานโดย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้