ง่ายกว่าที่คิด [พระอาจารย์ปสันโน]

ง่ายกว่าที่คิด [พระอาจารย์ปสันโน] Free!
Page 2 Page 3

       หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคนเรา ทำให้เราอาจรู้สึกว่าชีวิตเป็นสิ่งยุ่งยาก และยิ่งมีความซับซ้อน เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเพราะแม้แต่กับการอยู่กับตัวเอง เรียนรู้ตัวเองก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่ง
       เมื่อได้นำข้อคิดคำสอนของท่านมาพิจารณา จะพบความจริงที่เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้เราได้นำมาปฏิบัติตาม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยความสุขสงบ และรู้สึกว่าการดำรงชีวิตของเรา “ง่ายกว่าที่คิด”

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • too areemag
    19 Oct 16 10:20
    good
1