สมุดกลอนหมายเลข ๑

สมุดกลอนหมายเลข ๑
Page 2 Page 3

"หัวใจจะมีความหมาย เมื่อไม่ไร้ความรัก" .... สมุดกลอนหมายเลข ๑ ที่รวบรวมกลอนเปล่าและบทกวี 49 เรื่อง ร้อยเรียงไว้ด้วยความรักและความหวัง พร้อมแล้วให้ทุกท่านได้ร่วมดื่มด่ำกับห้วงอารมณ์ที่อิ่มล้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้