กระเทียม

กระเทียม
Page 2 Page 3

คู่มือการปลูกกระเทียมที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักต้นกระเทียม ถิ่นกำเนิดและพันธุ์กระเทียมในประเทศไทย 2.แนะนำวิธีเพาะปลูก เรียนรู้วิธีปลูกกระเทียม เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินคัดเลือกกลีบ การปลูกกระเทียม โรคและศัตรู 3.เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น คุณค่าทางโภชนาการ วิธีเลือกซื้อและเก็บกระเทียมไว้กินนานๆ เคล็ดลับกำจัดกลิ่นกระเทียม รวมทั้งวิธีใช้กระเทียมรักษาโรคฉบับแพทย์แผนโบราณ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้