สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (มิถุนายน 2558)

สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (มิถุนายน 2558) Free!
Page 2 Page 3
  • 52 หน้า
  • 10.95 MB
  • 10 ส.ค. 2558
  • วุฒิสภา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และข้าราชการสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้