วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 106 ต.ค.-ธ.ค.57

วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 106 ต.ค.-ธ.ค.57 Free!
Page 2 Page 3
  • 76 หน้า
  • 11.07 MB
  • 15 ก.ค. 2558
  • วารสารนโยบายพลังงาน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

“ทิศทางของพลังงานในปัจจุบัน” อาจกล่าวได้ว่าในตอนนี้ประชาชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดสรรพลังงานให้เพียงพอต่อปัจจุบัน และพอเพียงในอนาคต ทั้งในเรื่องของนโยบายพลังงาน การหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ พลังงานทางเลือก และการประหยัดพลังงาน ซึ่งทุกเรื่องล้วนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินต่อไปข้างหน้า และสำหรับวารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้ เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้พูดคุยกับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน นายชวลิต พิชาลัย ถึงเรื่องของทิศทางนโยบายพลังงานของประเทศไทยที่กำลังเดินหน้าสานต่อ ทั้งในเรื่องของแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าในระยะยาว (PDP 2015) และแผนการสนับสนุนพลังงานทดแทน ทำให้เห็นว่าต่อไปในอนาคตเราจะมีทางเลือกจากพลังงานสะอาดมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เพื่อลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติที่กำลังจะหมดไปในเร็ววัน อีกหนึ่งแผนด้านพลังงานที่จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภาพ และคุณค่าที่สุดคือแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 ซึ่งถือเป็นการพัฒนาด้านพลังงานในวงการอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศไทยในอนาคต(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้