นิราศเสียมเรียบ

นิราศเสียมเรียบ Free!
Page 2 Page 3
  • 20 หน้า
  • 0.48 MB
  • 8 ก.ค. 2558
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เดินทางจากสุราษฎร์ธานี ถึงจังหวัดสระแก้ว ข้ามฝั่งกัมพูชา ผ่านศรีโสภณสู่เสียมเรียบ สัมผัสเมือง วัดวาอาราม โตนเลสาบ ปราสาทบายน อังกอร์วัด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้