ร้อยคำธรรมะทูโก เล่ม 1 [thai-Eng]

ร้อยคำธรรมะทูโก เล่ม 1 [thai-Eng] Free!
Page 2 Page 3

       รวบรวมคติ ภาษิต ข้อคิดทางธรรมะสั้นๆ จาก Facebook ชื่อ Phramahachanya Khongchinda และ skytemple : วัดลอยฟ้า สนทนาธรรม กับ ดร.พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ ซึ่งได้เขียนส่งให้สมาชิกได้อ่านทุกวัน เพื่อเป็นอาหารใจ บำรุงจิตใจให้ชุ่มชื่นเบิกบาน เป็นการเพิ่มพลังใจในการทำงานและดำรงชีวิตอย่างมีสันติสุขในครอบครัว 
       กายที่มีกำลังต้องการอาหารทางกายอย่างเพียงพอฉันใด ใจที่มีพลังก็ต้องได้รับอาหารใจอย่างเพียงพอฉันนั้น ข้อความในหนังสือเล่มนี้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดหนังสือ ร้อยคำธรรมะทูโก เล่ม 2 ได้ที่นี่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้