กลอนธรรมคำสอนพ่อ เรียบเรียงโดย คมสันต์วรรณวัฒน์ สุทนต์

กลอนธรรมคำสอนพ่อ  เรียบเรียงโดย คมสันต์วรรณวัฒน์ สุทนต์ Free!
Page 2 Page 3
  • 23 หน้า
  • 26.53 MB
  • 1 ก.ค. 2558
  • โครงการจัดตั้งมูลนิธิเพลงสยาม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

กลอนธรรมคำสอนพ่อ เป็นการรวบรวมร้อยแก้วร้อยกรองคตืธรรมผลงานของ ครูบุญสม สุทนต์ และของเดิมที่ล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่า ขอเชิญทัศนาเพื่อเข้าหาแก่นสาระธรรมเทอญ คมสันต์วรรณวัฒน์ สุทนต์ วารสารเชิดสยาม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้