สรุปย่อบมจ. -BAFS Ver 0.2014-

สรุปย่อบมจ. -BAFS Ver 0.2014- Free!
BMC
 • 33 หน้า
 • 2.11 MB
 • 29 พ.ค. 2558
 • N-Library
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เป็นรายงานที่สรุปข้อมูลในส่วนสำคัญและจำเป็นต่อการวิเคราะห์บริษัท บริการเชื้อเพลงการบินกรุงเทพ หรือ BAFS ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์คุณภาพ และการวิเคราะห์งบการเงิน หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกคนนะครับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Navapon Pittayaporn
  1 Jun 15 23:40
  ดีงาม
1