อักษรส่อสาร [ชยสาโร]

อักษรส่อสาร [ชยสาโร] Free!
Page 2 Page 3
  • 160 หน้า
  • 1.35 MB
  • 10 พ.ค. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ในช่วงเข้าพรรษาของปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่วัดป่านานาชาติพระอาจารย์เคยแสดงธรรมชุดหนึ่ง โดยเอาอักษรภาษาไทยเป็นหลัก คือในวันพระแรก กัณฑ์แรก ให้ข้อคิด การอุปมาอุปมัย เละเล่าเรื่องเล่า เกี่ยวกับไก่ วันพระต่อมาก็เรื่องของไข่ ได้หลายอักษรแต่ยังไม่ครบทุกตัวอักษร
       ในปลายปี ๒๕๕๗ คณะศิษย์ได้ขออนุญาตรวบรวมธรรมะจากตัวอักษรเท่าที่มีอยู่ เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ซึ่งพระอาจารย์เมตตาอนุญาตและตั้งชื่อหนังสือว่า อักษร ส่อสาร พระอาจารย์อนุโมทนาในกุศลเจตนาของผู้จัดพิมพ์ และขอให้พลังบุญนี้ จงดลบันดาลให้ญาติโยมทุกคน เจริญงอกงามในสิ่งดีงามทั้งหลาย ตั้งแต่ระดับ ก. ไก่ ตลอดถึง ฮ. นกฮูกและขอให้ผู้อ่านทั้งหลาย ได้ความรู้จากหนังสือนี้เพื่อประยุกต์ในการใช้ภาษาของตนเพื่อเข้าถึงสิ่งเลิศประเสริฐที่อยู่เหนือภาษา

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านชยสาโร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้