ลีนอย่างไร...สร้างกำไรให้องค์กร

ลีนอย่างไร...สร้างกำไรให้องค์กร
Page 2 Page 3
  • 255 หน้า
  • 6.52 MB
  • 24 เม.ย. 2558
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿195.00 ฿195.00

หนังสือเล่มนี้เชื่อมโยงแนวคิดระหว่างการบริหารธุรกิจและระบบการผลิตแบบลีน นำเสนอแนวทางภาคปฏิบัติที่ทำได้จริง เพื่อให้เห็นภาพของการนำระบบการผลิตแบบลีนไปใช้สร้างกำไรให้กับองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการทำความรู้จักกับสาระสำคัญของระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) การสร้างวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานของลีนให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เทคนิคในการนำลีนและเครื่องมือในการบริหารต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ในองค์กร จนถึงการพัฒนาลีนให้มีความยั่งยืน และสร้างกำไรให้กับองค์กรได้จริง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้