บ่วงพ่อหม้าย

บ่วงพ่อหม้าย
Page 2 Page 3
  • 465 หน้า
  • 2.20 MB
  • 6 ก.ย. 2562
  • เข็มเขียน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿250.00 ฿159.00

เก็บถิ่นไม่พอใจมากเมื่ออรตามาพักที่บ้านด้วยในระหว่างฝึกงาน เขามีเหตุผลที่ไม่พอใจและไม่เต็มใจต้อนรับ แต่บอกเธอไม่ได้

อรตาไม่ยอมย้ายออกไป และพยายามสืบหาเหตุผลนั้นด้วยตนเอง เก็บถิ่นก็ขัดขวางทุกวิถีทางเพื่อปกปิดเหตุผลนั้นไม่ให้รั่วไหล 

น่าสงสัยจังนะ เหตุผลอะไรกัน แล้วทำไมต้องเป็น.. ความลับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้