จิตเบิกบาน งานสัมฤทธิ์ [พระไพศาล]

จิตเบิกบาน งานสัมฤทธิ์ [พระไพศาล] Free!

       ใจของเรานั้นมีทั้งพลังบวกและพลังลบ พลังลบอันได้แก่ความโกรธ เกลียด เครียด ท้อ นั้นล้วนมีที่มาจากอัตตาหรือความเห็นแก่ตัว ส่วน พลังบวก คือ ความรัก ความเมตตา ความเสียสละ ล้วนมีมโนธรรมเป็น บ่อเกิด ทั้งอัตตาและมโนธรรมนั้น เป็นพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตเรา และอยู่ เบื้องหลังความทุกข์และความสุขของมนุษย์ทุกคน

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน  

http://www.ebooks.in.th/search/writer/visalo(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • อัมรินทร์
    27 Aug 12 20:12
    ทางออกที่ดี
  • Angle ke kie
    1 Feb 12 09:15
    คลายเครียดได้
1