พระพุทธเจ้า [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

พระพุทธเจ้า [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3
 • 289 หน้า
 • 3.84 MB
 • 3 เม.ย. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หนังสือเรื่อง "พระพุทธเจ้า" แปลและเรียบเรียงจากพระไตรปิฎกและอรรถกา รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เริ่มตั้งแต่การตั้งความปรารถนาแทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าทีปังกร การบำเพ็ญบารมี 30 ทัศ รวมเวลา 4 อสงไขย กับ 100,000 มหากัป จนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า รวมทั้งรวบรวมธรรมดาของพระพุทธเจ้า คำอธิบายพระพุทธคุณ มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ และความเป็นไปของพระธาตุ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์   

อนุโมทนาธรรมทานโดย เว็บอาจารย์สุภีร์



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นัช นัชชา
  28 Jan 19 18:49
  อนุโมทนาบุญกับท่านที่นำมาอับโหลดแบ่งธรรมะให้กันได้ศึกษามา ณ โอกาสนี้ด้วย
1