รวมธรรมบรรยายหลายรส

รวมธรรมบรรยายหลายรส Free!
Page 2 Page 3

 รวมข้อคิดทางธรรม หลากหลายแนว ทั้งนิทาน ปริศนาธรรม โอวาทธรรม ความเรียง เรื่องสั้น ฯลฯ แต่ละเรื่องอ่านง่าย ไม่ยาวเกินไป

อนุโมทนาธรรมทานจาก...วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • MKC
    17 Dec 11 11:11
    ยอดเยี่ยม แต่ก้มีตกหล่นบ้าง เช่น หน้า 25 อบายมข เหตุแห่งความฉิบหาย ๖ แต่หน้า 25 เขียนใว้เพียง 5 ข้อ
1