ความสำเร็จ 2 ตอน ชีวิตก็แค่นี้

ความสำเร็จ 2 ตอน ชีวิตก็แค่นี้
ความสำเร็จ 2 - เนื้อหาบางส่วน ความสำเร็จ 2 - เนื้อหาบางส่วน ความสำเร็จ 2 - เนื้อหาบางส่วน ความสำเร็จ 2 - เนื้อหาบางส่วน ความสำเร็จ 2 - เนื้อหาบางส่วน Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ซึ่งรวบรวมข้อเขียนในหลายคอลัมน์*ในหลายเรื่องราวที่เป็นยาชูกำลัง หรือแม้แต่เป็นยาที่รักษาอาการป่วยทางจิตหรือรักษาอาการป่วยทางกายที่มีจิตเป็นต้นเหตุ เพื่อให้ลูกศิษย์ตลอดจนผู้ที่ปรารถนาในความสำเร็จได้มียา (ข้อเขียน) ใช้เพิ่มความแข็งแรงให้กับกายและใจ แล้วเดินหน้าต่อไป นับจากวันนี้ "ความสำเร็จ" เล่มต่อๆไปจะเกิดตามมาเรื่อยๆ ถือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ร่วมไปกับอายุของ FPM ที่ใกล้ครบ 30 ปีอีกไม่นานนี้ และอยากให้ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือซีรีย์ประวัติศาสตร์นี้....

*แฟนเพจ Fpmcertificate ที่ FPM ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 3 หลักสูตร :-
1.Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE)
2.Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA)
3.Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้