Secret Love

Secret Love Free!
Page 2 Page 3

Secret Love .. . Call your love back จัดทำโดยมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ จ.ปากเกร็ด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือการเลี้ยงดูสุนัขให้มีความสุขรวมกันกับผสุนัข โดยหนังสือบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขทั้งด้านวิธีการให้อาหาร สุขภาพ และยังมีการสอนการทำเสื้อ D.I.Y เสื้อ และปลอกคอของสุนัข(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้