นิเวศน์ภาวนา

นิเวศน์ภาวนา Free!
Page 2 Page 3

       ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา ว่าด้วยการนิเวศน์ภาวนา เป็นพิธีกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อให้เกิดปัญญาญาณที่เห็นชีวิตตนเองและโลกสัมพันธ์สอดประสานกันเป็นเอกภาพ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้