เส้นทางนี้เศรษฐีจอง

เส้นทางนี้เศรษฐีจอง
Page 2 Page 3
  • 239 หน้า
  • 8.55 MB
  • 19 ก.พ. 2558
  • ASSET Publishing
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿199.00 ฿150.00

เศรษฐีกลุ่มไหนใช้เส้นทางนี้ กลุ่มแรก... เป็นเศรษฐีจากการประกอบกิจการของตัวเอง กลุ่มสอง... คนทำงานในองค์กร และไต่เต้าสู่ตำแหน่งบริหาร จนมีค่าตอบแทนและรายได้งาม มีฐานะอยู่ในขั้นเศรษฐี กลุ่มสาม... คนทำงานประกอบอาชีพอิสระ แต่ที่คน 3 กลุ่มต้องการเหมือนกันคือ “ใบเบิกทาง” ตลอดจน “ยุทธวิธี” ในการใช้ใบเบิกทางรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้