สาปรักมนตราเชลย ตัวอย่าง

สาปรักมนตราเชลย ตัวอย่าง Free!
Page 2 Page 3

เหตุจากฝันร้ายขอขวัญ ไพรีรักษ์ จึงตัดสินใจเดินทางเหินฟ้าสู่ดินแดนแห่งทราย 

การยื่นเท้าไปสอดกับบางเรื่องเป็นเหตุนำเธอไปพบเจอกับผู้ชายที่แรกพบเจอก็มองเห็นเป็นศัตรู

 

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้