๒๙ เมืองพอ ๖๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๒๙ เมืองพอ ๖๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 0.73 MB
  • 28 ธ.ค. 2560
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

“ ๑ เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือปรมาณู คือ มนุษย์ เพราะ มนุษย์เป็นผู้สร้างปรมาณูและ เป็นผู้สั่งให้ปรมาณูทำงาน ๒ เหนืออักษะ(Axis) คือ สัมพันธมิตร(Allies) ๓ เหนือสัมพันธมิตร คือ กฎไตรลักษณ์(ทุกสิ่งไม่เที่ยง ยกเว้น พระนิพพาน) ๔ ที่สุดเหนือไตรลักษณ์ คือ พระนิพพาน (กฎไตรลักษณ์เข้าไม่

ถึงจิต) เตรียมตายก่อนตาย ได้พระนิพพานแล้ว

หมดห่วง เพราะ นั่นคือ เมืองพอที่ใจ ”  (หน้า ๙) (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้