เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

       เนื้อหาของหนังสือเกิดจากการรวมเล่มผลงาน ๓ เล่ม  เพื่ออธิบายเรื่องกรรมซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญ  และเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนสนใจมาก นอกจากจะนำทำความเข้าใจในตัวหลักกรรมเองแล้ว  ยังช่วยแก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม  อีกทั้งเชื่อมโยงไปถึงเรื่องเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทอีกด้วย 

ฉบับพิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
รวมเล่มมาจาก .- 
- ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม
- หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่
- เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท และกรรม 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของพระพรหมคุณาภรณ์ คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้