๒๑ โทษของวัฏฏะ ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๒๑ โทษของวัฏฏะ ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
  • 16 หน้า
  • 0.79 MB
  • 30 ธ.ค. 2560
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

อุบายโปรดสัตว์ .. การเผยแพร่พระพุทธศาสนา หากผู้เผยแพร่ เป็นผู้ไม่มีกิเลส แล้วประกาศออกมาว่าบรรลุอรหันต์ ก็จะทำให้การเผยแพร่มีรสชาติ และ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (เจตนาเปิดเผยภูมิธรรม เพื่อให้ผู้ฟังมั่นใจว่า มรรคผลนิพพานมีอยู่จริง , วิธีนี้ ก็ดีจริงๆ ดั่ง สายตรงพ้นทุกข์ ที่ อาตมา นำมาแบ่ง ปันนั่นแหละ ! ลงใจแล้ว ก็นำแนวทางไปปฏิบัติ เมื่อพอเพียง มรรคผลก็เกิดนะสิ !) .. ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้น .. ๑ ของเหม็นน้อย หรือ มาก ก็คือ เหม็น จึงไม่เป็นที่ปรารถนาของผู้ใด .. ๒ ส่วนของหอม น้อย หรือ มาก ก็คือ หอม จึงต้องเป็นที่ปรารถนาของทุกคนอย่างแน่นอน .. ตามความเป็นจริง ผู้ปฏิบัติ ย่อมต้องการเรียนกรรมฐาน จากผู้ไม่มีกิเลสด้วย กันทั้งนั้น (ใครอยากเรียน กับ เทวทัตต์ บ้างหละ ! ?)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้