๑๘ พอเพียง ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๑๘ พอเพียง ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 0.86 MB
  • 15 เม.ย. 2561
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สำหรับการทานเนื้อของฆราวาส ทานให้เป็นปกติ แต่อย่าไปฆ่าสัตว์เพื่อนำเนื้อมาทำเป็นอาหาร , ใช้อุบายวิธี คือ ซื้อที่เขาทำสำเร็จแล้วก็ได้ , สำหรับผู้ทานเจ มังสวิรัติ จะทาน ก็ทานไป ไม่ต้องไปบังคับใครให้ทานด้วย และ ไม่ต้องไปตำหนิติเตียนผู้ทานเนื้อ , หากไม่เข้าใจ และ ด้วยมรรคผลนั้น ก็ยังไม่เกิด จึงไม่พ้นไปจากการลูบคลำในศีลวัตร ทำให้ลำบากเปล่า (อัตตกิลมถานุโยค) ที่สุด ก็ตายทิ้งซะเปล่า “ ปฏิบัติตามพระธรรม ซึ่งเป็นคำสั่งสอน ของ พระพุทธเจ้า นั่นแหละ ! คือ ทางเจริญ ” (ปกหลัง)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้