เกสรธรรม [พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม]

เกสรธรรม  [พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม] Free!
Page 2 Page 3

เก-ก้มกราบพ่อแม่ครูอาจารย์
สร-สั่งลูกหลานเจริญยิ่ง 
ธรรม-เป็นธรรมให้ไขความจริง
เกสรธรรม-คือธรรมยิ่งยอดแห่งธรรม

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของพระอาจารย์กัณหา สุขกาโม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้