๑๓ ธรรมเหนือโลก ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๑๓ ธรรมเหนือโลก ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 0.69 MB
  • 26 พ.ค. 2561
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หลายปีที่ผ่านมา แม้อยู่ห่างกันคนละจังหวัด แต่อาศัยวิทยุเป็นเครื่องมือสื่อสาร แล้วเหมือนกับว่าท่านอยู่กับเราคอยบอกสอนความรู้และแก้ปัญหาให้โดยตลอด ความรู้ หลักๆ ที่บริสุทธิ์และมีความชัดเจนส่วนมากจะได้จากหลวงตามหาบัว จึงเปรียบเข็มทิศเรด้านำทางให้กับผู้เขียน อุปมา คนตาดีจูงคนตาบอด ในที่นี้ คือ ตาดีตาบอดที่ใจ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้