จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ 2-2557

จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ 2-2557 Free!
Page 2 Page 3
  • 24 หน้า
  • 2.52 MB
  • 4 ก.พ. 2558
  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ เป็นจดหมายข่าวรายสามเดือน ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์จัดทำขึ้นเพือเผยแพร่ภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงาน รวมทั้งบทความและข่าวสารด้านพลังงานปรมาณู ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้